Odzież robocza

Wygoda i bezpieczeństwo dla całego zespołu 

Opis dotyczący odzieży roboczej i ochronnej

Cykl obiegu tekstyliów

1. Odbiór brudnej odzieży
2. Skanowanie odzieży
– w celu przypisania odzieży do
3. Pranie
4. Reperacje – w przypadku drobnych uszkodzeń odzieży…