Podajniki papieru toaletowego

Podajniki ręczników papierowych i bawełnianych – wysoka jakość, spełnia wymogi sanitarne.

Podajniki papieru toaletowego.